• Deep Groove Ball Bearing
 • Taper Roller Bearing
 • Spherical Roller Bearing

BIZ BARADA

 • Liaocheng Kunmei Bearing Co., Ltd.

  “Liaocheng Kunmei Bearing Co., Ltd.” Şandong welaýatynyň Linqing şäherinde ýerleşýär we “Hytaýda podşipnikleriň doglan ýeri” bar.Rulman pudagy bu ýerde ösdi we logistika çalt.2001-nji ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa R&D, dizaýn, önümçilik we satuwy birleşdirýän podşipnik öndüriji.Kompaniýanyň birnäçe ösen awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalary we synag enjamlary bar.Professional gözleg işgärleri we ökde önümçilik topary bar.Ösen tehnologiýany kabul ediň.Milli ülňülere laýyklykda ýokary hilli we ýokary takyklyk çuňňur çukur podşipnikleri, ýassyk ýassygy rulmanlary, rulonly rulmanlar we sferik rolikli podşipnikler öndüriň.

 • about 06
 • about 05
 • about 04
 • about 02
 • about 01
 • about 03
hemmesini gormek
 • Aýy takyk sowuk rulon tehnologiýasy ...
  Takyk sowuk togalanmak tehnologiýasy, adaty temperaturada taýýar önümleri almak üçin halka görnüşindäki aýlaw böleklerini çykarmak üçin ulanylýan sowuk emele getiriş usulydyr.Takyk sowuk togalanmak ...
  Koprak oka
 • Sferik düzlügiň görnüşi we ulanylyşy b ...
  1. Radial sferik ýönekeý rulman (1) GE… e daşky halka, çalgy ýagy ýok.Ninichi Direction-da radial ýük we eksenel ýük göterip biler.(2) GE… ES görnüşi, çalgy görnüşli ýeke tikin daşky halka ...
  Koprak oka
 • Saýlaw we üns berilmeli meseleler o ...
  Häzirki wagtda iň köp ulanylýan ýokary tizlikli şpil podşipnikleri ýa-da gibrid keramiki top podşipnikleri, ýagny Si3N4 keramiki topy gyzgyn basyşly ýa-da gyzgyn izostatiki basyş, rulman halkalary polat bolup durýar.Rulman ha ...
  Koprak oka
 • Rolikleri gaýtadan işlemek, bilýärsiňizmi?
  1. Silindr görnüşli rulonyň boş emele geliş prosesi → debrirlemek ýa-da halka → ýumşak üweýji geçelgäniň üstü → ýumşak üweýji goşa ýüzi → termiki ergin
  Koprak oka
 • Keramiki topy saýlamak we seresaplylyk ...
  Häzirki wagtda iň köp ulanylýan ýokary tizlikli süýümli rulman gibrid keramiki top göteriji, ýagny togalanýan element Si3N4 keramiki topy gyzgyn basmak ýa-da gyzgyn izostatiki basmak bilen ulanylýar we rulman halkasy henizem ...
  Koprak oka